Zásady ochrany osobních údajů

Společnost: Prague Dream Hostel s.r.o.
Webové stránky: https://praguedreamhostel.cz
Úvod
V rámci poskytování našich ubytovacích služeb prostřednictvím naší rezervační platformy na https://praguedreamhostel.cz, zpracováváme určité vaše osobní údaje. Všechny procesy zpracování jsou v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, známým jako GDPR.
  1. Zpracování osobních údajů
  2. Rezervace ubytování
Pokud provádíte rezervaci ubytování, zpracováváme vaše kontaktní údaje (jako jsou jméno, e-mail, telefonní číslo) a údaje nezbytné pro realizaci ubytování (např. data pobytu).
Právní základ: Zpracování je nezbytné pro uzavření a plnění smlouvy o ubytování podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.
Doba zpracování: Vaše data budou uchovávána po dobu nezbytně nutnou k vyřízení vaší rezervace a následného pobytu, nejdéle však až 6 měsíců po skončení pobytu pro případné dotazy nebo reklamace.
  1. Komunikace ohledně rezervace
Vaše kontaktní údaje mohou být také použity pro komunikaci týkající se vaší rezervace, informací o vašem pobytu, službách hostelu a případných dotazech nebo reklamacích.
Právní základ: Zpracování je nezbytné pro plnění naší smlouvy a zákaznické podpory podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR a pro naše legitimní zájmy ve zlepšení služeb podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.
  1. Přístup k údajům
Vaše údaje zůstávají v našem vlastnictví a jsou přístupné pouze vybraným zaměstnancům a zpracovatelům, kteří nám pomáhají provozovat rezervační platformu, jako jsou IT podpora a poskytovatelé správy systémů.
III. Vaše práva
Máte právo na přístup k vašim údajům, jejich opravu, výmaz, omezení zpracování, a na podání stížnosti u Úřadu pro ochranu osobních údajů.
  1. Další informace
Pokud máte dotazy ohledně zpracování vašich osobních údajů, kontaktujte nás na e-mailové adrese [info@dreamhostel.cz] nebo telefonním čísle [+420 601 576 992].
Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 16/4/2024.